• Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  685 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "C.H.E. Breijer", 1882 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.De invloed van de taalstudie op het gebied der letteren en op de mythologie. Redevoering.
  Похожие

  686 РУБ.

 • Stroffo Gertweger (West-Woensel 1962) is voormalig eigenaar van een luxe-zaak in filet-américain. Aangezien zijn vrouw Vianda uit Tilburg afkomstig is en aangezien hij voorouders had in de achttiende eeuw, was het voor Stroffo niet meer dan logisch deze twee (ogenschijnlijk triviale zaken) met elkaar te verbinden. De smaak van Stroffo Gertweger is sober, zo was zijn winkel ingericht met witte lakens. De invloed van het Tilburgs op het standaard-Nederlands van de achttiende eeuw zou daar metaforisch en symbolisch voor kunnen zijn.
  Похожие

  552 РУБ.

 • Diploma Thesis from the year 1992 in the subject South Asian Studies, South-Eastern Asian Studies, grade: 1, University of Amsterdam (Instituut voor Moderne Aziatische Geschiedenis), language: Dutch, abstract: Bij het lezen van de literatuur over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd viel de rol die de jongeren speelden mij op. De organisatiegraad van deze jongeren, in diverse groepen en eenheden dacht ik te kunnen herleiden tot de invloed die Japan tijdens de bezettingstijd op de jeugd had uitgeoefend. Deze constatering bleek maar op een deel van de waarheid te berusten. Zo kwam ik mij inlezend in het onderwerp, op het ontstaan van de Indonesische jeugdbeweging aan het begin van deze eeuw. De vraag die centraal zou staan voor mijn doctoraalscriptie was die naar de rol van de jongeren in het politieke leven in Indonesië. Daar deze formulering wellicht te ruim zou zijn heb ik haar bondiger gemaakt. De uiteindelijke vraag die centraal zal staan in deze scriptie is: 'In hoeverre is de rol van de jongeren in de beginfase van de onafhankelijkheidsstrijd terug te voeren op de invloed van Japan tijdens de bezettingstijd.'Met de beginfase van de onafhankelijkheidsstrijd wordt de Bersiaptijd bedoeld. Voor het antwoord heb ik naast de gelezen literatuur ook archiefonderzoek gedaan. Mijn kennis over de beginperiode van de jeugdbeweging, de jaren 1908-1939 berust vooral op literatuur. In het RIOD-archief, de Indische Afdeling, heb ik mijn kennis over de Japanse bezettingstijd ...
  Похожие

  2352 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  733 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Amsterdam, F. van Rossen", 1900 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  748 РУБ.

 • De filosofen Otto Duintjer en Wim van Binsbergen lijken op elkaar t.a.v. spiritualiteit. Hoe kan filosofie helen? Vooral ook door lichamelijke technieken. Het ontlichamelijkte woord is voertuig van transcendentie. Transcendentie wordt nader onderzocht o.m. m.b.t. het Nkoya volk in Zambia. Vervolgens gaan wij terug naar Plato over transcendentie. Spiritualiteit blijkt het bevorderen van de zielevlucht van immanentie naar transcendentie en terug. Duintjer en Van Binsbergen zijn het oneens over voorwaarden en aard van de zielevlucht, over de liefde, en over de mogelijkheid van een vóórcultureel, vóórtalig bewustzijn. Na kritiek op de ahistorische trend in de hedendaagse filosofie, presenteert het boek denkmodellen voor spiritualiteit: uit de Noordatlantische filosofie, de feministische kritiek daarop, de denktradities van buiten het Noordatlantisch gebied , en het impliciete niet-academische denken (o.m. eeuwenoude artistieke expressies van vrouwen).
  Похожие

  2652 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  747 РУБ.

 • Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
  Похожие

  3764 РУБ.

 • Bachelor Thesis from the year 2012 in the subject Business economics - Business Management, Corporate Governance, grade: 7, VU University Amsterdam , language: Dutch, abstract: Het doel van dit literatuuronderzoek is om erachter te komen of de daadwerkelijke outsource beslissing wordt beïnvloed door de type MKB-ondernemer en de sector van het MKB. Daarom luidt de onderzoeksvraag als volgt:In welke mate is de outsource beslissing van een MKB-ondernemer afhankelijk van het type MKB-ondernemer en de sector van zijn MKB-onderneming?Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende onderdelen onderzocht: het type MKB-ondernemer, de sector van de MKB-onderneming, de besluitvorming en outsourcing in het MKB. De volgende drie typen MKB-ondernemers zijn onderzocht: novice, serial en portfolio ondernemers. Een novice ondernemer is een nieuwe ondernemer en deze heeft nog geen ervaring op het gebied van ondernemen (Westhead, Ucbasaran, & Wright, 2005). Een serial ondernemer is een ondernemer die ervaring heeft in het opstarten van bedrijven en na verloop van tijd verlaat de ondernemer de onderneming, om vervolgens een nieuwe onderneming te starten (Hyytinen, & Ilmakunnas, 2007). Herhaaldelijk start deze ondernemer dus ondernemingen. De portfolio ondernemer is een ondernemer die meerdere ondernemingen bezit of grootaandeelhouder is (Westhead, Ucbasaran, & Wright, 2005). Deze ondernemer zit dus in het management team van verschillende bedrijven.
  Похожие

  1752 РУБ.

 • Dit boek is niet het eerste boek over horoskoopcorrectie, maar wel het meest volledige. Het is de voorbereiding voor het maken van astrologische voorspellingen op basis van een exact bekende geboortetijd. Op basis van honderden horoskopen uit eigen praktijk die zijn berekend en gecorrigeerd, worden technieken aangereikt voor dit werk.De essentie is om voor alle belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de geborene, de horoskoop te synchroniseren. Hierbij komt veel rekenwerk kijken, maar het is te doen. Aan de hand van 10 volledig uitgewerkte voorbeelden wordt bewezen dat de geboortetijd tot op enkele seconden nauwkeurig kan worden gecorrigeerd. Nog nooit vertoonde technieken: correctie op het Pars Fortuna en op een parallelle declinatie. De hulp van een computerprogramma wordt besproken.Er is een wiskundig hoofdstuk met de theorie van de Placidus huizenberekening en ook formules voor het terugrekenen van de sterrentijd vanuit een huizencusp. Bevat ca. 180 afbeeldingen plus index.
  Похожие

  5952 РУБ.

 • Het klassieke verhaal van een superstdelijke onderwijzeres en de spookstad waarin hij woont.Hij gelooft de spookverhalen en verhalen over hekserij die hij heeft gehoord en gelezen. Hij is vooral onder de indruk van het verhaal van een spectrale onthoofde ruiter die het gebied achtervolgd. Kraan is ook huursoldaat; hij velt een plaatselijk meisje voor het merendeel omdat ze de dochter is van een rijke boer en naar verwachting een groot erfdeel zal ontvangen. Abraham is een rivaal, een plaatselijke favoriet en een onbezonnen ruiter die vaak de schoolmeester parten speelt. Laat op een avond als hij thuiskomt van een feest in het huis van Katrina, wordt hij plotseling bang door een geestloze ruiter zonder hoofd ...
  Похожие

  1402 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1278 РУБ.

 • Dit boek behandelt een zeer bijzondere manier van maken van astrologische voorspellingen. Die manier is in de jaren '70 van de vorige eeuw geïntroduceerd door de astroloog J.B. Gieles. Het MIN-1 systeem is een systeem van progressies, doorgaans op datum, maar het kan alleen maar werken als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals het gebruik van het enige en juiste huizensysteem, een zo mogelijk gecorrigeerde horoskoop op basis van eerdere gebeurtenissen en, indien mogelijk, het gebruik van nauwkeurige coördinaten van de geboorteplek.In het boek worden de uitgangspunten van dit systeem zo helder mogelijk uitgelegd. Aan de hand van acht grote voorbeelden wordt dit systeem vergeleken met de gewone secundaire progressies en ook met de dagelijkse transits. Ook worden overal vergelijkingen gemaakt met andere huizensystemen, zoals Campanus, Regiomontanus, Koch, Gelijke Huizen, Porphyrius, etc. Het Placidus systeem is de enorme winnaar met voorspellingen tot op de dag nauwkeurig.
  Похожие

  3539 РУБ.

 • Op 31 mei 1913 vond de openingsrit plaats op de tramlijn Venlo - Gennep - Nijmegen. Aanvankelijk reden er stoomtrams, later werden in eigen beheer gebouwde dieselelektrische locomotieven in dienst gesteld. Tot ver in de Tweede Wereldoorlog hield het trambedrijf moedig stand, maar op 17 september 1944 reed de laatste tram.Dit boek vertelt het verhaal van de Maas-Buurttram: de voorgeschiedenis, de aanleg, de exploitatie en de afloop. Het geeft een inkijkje in een trambedrijf uit het begin van de twintigste eeuw en voert de lezer langs het 63 km lange traject.
  Похожие

  4864 РУБ.

 • [For info in English, see: www.maranathahouse.info] “Hoe groter de erkenning van onze nietigheid en onze zwakheid, zowel als onze zelfverloochening in de nederwaartse tocht naar omlaag, waar Christus is, hoe dieper en steviger de fundamenten zullen zijn van de tempel Gods die binnenin ons wordt opgebouwd, en hoe volmaakter de inwoning zal zijn van Christus in ons hart, en de afdruk daarin van Zijn hemels beeld ...” (uit hoofdstuk V.3)“Het zegelbeeld van Christus in het hart van de mens” biedt een rijke verzameling inspirerende teksten van archimandriet Zacharias, als altijd gebaseerd op het onderricht van oudvader Sophrony (+1993) en de heilige Silouan de Athoniet (+1938).Vertaald naar de oorspronkelijke Griekse editie, omvat deze uitgave vijf afzonderlijke delen. Allereerst schetst de auteur de geestelijke visie, waarmee de mens de grenzen van deze wereld overschrijdt en binnentreedt in het Goddelijk perspectief van de weg van Christus. In de volgende drie gedeelten wordt deze tweevoudige visie toegepast op de eredienst en de verkondiging, op de gave van het priesterschap, en op de weg van het monnikschap, die als navolging van Christus tevens tot ijkpunt en voorbeeld is voor alle gelovigen. Het laatste deel beschouwt het paradoxale karakter van een leven volgens het Evangelie, en het uiterste contrast met de waarden van deze wereld: De “ladder van de Zaligsprekingen” verloopt via het kruis, als de waarachtige weg tot de overwinning op de dood en alle menselijk lijden.In vee...
  Похожие

  2539 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  899 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  832 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  909 РУБ.

 • Het ontkennen van het recht van de Europese volkeren op eigen erfgoed, geschiedenis en zelfs fysieke vaderlanden is een fundamenteel cultureel onderdeel geworden van het moderne Westen. Massa-immigratie, selectieve en belasterende propaganda en de constante onderdompeling in de perverse, op zijn best zinloze, consumptiecultuur hebben bijgedragen aan de transformatie van Europa tot een non-entiteit. Haar autochtone bevolking bestaat voornamelijk uit atomische individuen die het ontbreekt hen aan iedere gedaante, doel of richting. Ze worden steeds meer het slachtoffer van een politiek systeem dat geen interesse toont voor de bevolking waarover het regeert. Er zijn vele visies over hoe dit is kunnen gebeuren, maar de oproer van mei 1968 was zeker een belangrijke gebeurtenis in het creëren van de apolitieke, zelfdestructieve situatie waarin postmodern Europa zich vandaag bevindt.Dit is echter geen geschiedenisboek. Het gaat in de eerste plaats niet over hoe het zover is kunnen komen, maar eerder over wat we kunnen, en zouden moeten, doen. Het is zelfs duidelijk over wie het zal doen. Na het verraad van de politieke, journalistieke en academische pseudo-elites en de inschikkelijkheid van een hele generatie Europeanen die dat toestonden, is het aan de jongeren — de voornaamste slachtoffers van de ontspoorde Westerse maatschappij — om het tij te keren.In Generatie Identiteit presenteert activist Markus Willinger in 41 korte en directe hoofdstukken de ideologie van de ontluikende Ide...
  Похожие

  1464 РУБ.

 • De 83 jarige Linda Vlaar en 84 jarige Eva de Boer wonen sinds enkele jaren in een bejaardenhuis. Aan de hand van een oud dagboek dat door de dochter van Eva op zolder van het ouderlijk huis is gevonden, beleven de oude dames in flashbacks een bepaalde periode uit hun leven opnieuw. Echter, de vrouwen willen in de nadagen van hun kleurrijke leven, schoonschip maken en er worden na tientallen jaren lang verborgen gebleven geheimen prijsgegeven. Hun oude vriendschap word zwaar op de proef gesteld en de belofte die zij elkaar ooit hebben gedaan blijkt een dubbele bodem te hebben. Het verhaal toont in flashbacks het vervlogen jaar 1980, waarin beiden zich op de top van hun vrouwelijkheid bevinden. Drama, humor, sex en tragedie, die zo aan het eind van hun leven de oude puzzelstukken vormen, vallen na al die jaren eindelijk op hun plaats.
  Похожие

  1639 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  893 РУБ.

 • Похожие

  688 РУБ.

 • We zijn op de tempel van budda. We zien dat de Lama al heeft plaatsgenomen in de grote zaal. We gaan getuige zijn van een dienst van de Lama met gezang. De Lama zal wijsheden van Budda en Sidhartha delen over het leven.
  Похожие

  1664 РУБ.

 • 'De Nieuwe Politiek´ bespreekt de grondslagen van de democratie en de wijze waarop het in Nederland wordt toegepast. Door discussie in het publieke domein komt men tot een waarheid. In onze democratie is die meerderheid niet gebaseerd op de numerieke meerderheid maar op de meerderheid in het publieke domein. Door nu de gewone burger uit te sluiten van het debat wordt hij een minderheid en zal de samenleving hem niet representeren. Het boek geeft argumenten aan de 'zwijgende meerderheid' die niet zozeer zwijgt omdat ze het overal mee eens is, maar zwijgt omdat ze niet de beschikking hebben over de juiste argumenten en zo overbluft worden door de heersende elite, waardoor zij een minderheid zijn in het publieke domein en daardoor weinig invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop de samenleving nu en in de toekomst zou moeten worden ingericht. Daarnaast geeft het boek een verklaring en mogelijke oplossingen voor het democratische tekort.
  Похожие

  2839 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1278 РУБ.

 • De Rijkswet op het Nederlanderschap is een rijkswet die bepaalt wie de Nederlandse nationaliteit krijgt, onder welke voorwaarden het Nederlanderschap kan worden verkregen en hoe het Nederlanderschap verloren gaat. Dit wordt geregeld in een rijkswet conform artikel 3 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.
  Похожие

  99 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  826 РУБ.

 • Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
  Похожие

  6039 РУБ.

 • Essay from the year 2013 in the subject Philosophy - Philosophy of the Present, Erasmus University Rotterdam (Philosophy), language: Dutch, abstract: De centrale vraag in mijn essay draait om de rol van de historiciteit in het discursieve denken van Foucault, zowel in methodische zin alsook gerelateerd aan begrippen als autonomie en vrijheid. Wat dat laatste betreft, is het mijns inziens een dooddoener om te stellen dat een bepaalde mate van zelfbeschikking in Foucaults discoursanalyse bij voorbaat uit te sluiten is (als je het individu begrijpt als knooppunt in een netwerk van relaties, dan bestaat daartoe de neiging).Vragen die ik graag wil beantwoorden, zijn:1. Welke plaats heeft de filosofie in de hermeneutiek van het subject? Wat blijft er over als historisch bepaalde machtsdispositieven de enige methodologische fundering zijn voor onze blik op de wereld (zowel in persoonlijke zin als in de wetenschappen)? Verwordt de filosoof hiermee tot een veredelde filoloog, die zich alleen in termen van intersubjectiviteit over zijn onderzoeksmaterie mag uitspreken?2. Hoe vindt op micro- en macroniveau subjectivering plaats in het licht van de historische context en op grond van welke argumenten trekt Foucault conclusies over de aard van een mogelijke subjectwording?3. In hoeverre is de nalatenschap van Foucault uit het huidige wetenschappelijke discours weg te denken? Of positief geformuleerd: hoe actueel is zijn denken en welke aanknopingspunten biedt het voor de huidige vragen bi...
  Похожие

  1889 РУБ.

 • Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
  Похожие

  2664 РУБ.

 • Mildred Wynkoop schrijft in haar voorwoord „Dit boek gaat over liefde". Met deze woorden geeft ze gelijk weer dat ze volledig beseft wat een diepte en reikwijdte dit met zich mee brengt.Ze schetst het huidige cynisme ten aanzien van de liefde. „Liefde is een ‚hol begrip' geworden, waar alle belofte en hoop op vervulling uit weg is gezogen...hetis verraden". Maar deze eerlijkheid zet haar aan tot het zoeken naar diepere antwoorden dan we normaliter gewend zijn. Want Wynkoops antwoord op de uitholling van de liefde omvat een duidelijke uiteenzetting dat waarachtige liefde het kloppend hart en centrum van het christelijk geloof is. Juist door het centraal stellen van de liefde verdiept ze het besef van de ‚Credibility gap'. De kloof die ontstaan is door het verschil tussen wat de kerk preekt en wat ze leeft.Wynkoop redt het spreken over de liefde voor God en mensen door deze bijzondere benadering. Wie haar boek leest, merkt dat de liefde dimensies heeft van lengte, breedte, hoogte en diepte. Liefde krijgt door haar gedachten weer inhoud, richting en kracht. Déze liefde is de liefde van Christus, en kan ook de bron zijn waar de kerk en ieder mens opnieuw uit kan putten.Wat dit boek opmerkelijk maakt is dat Wynkoop laat zien hoe de 18e eeuwse opwekkingsprediker John Wesley een goudmijn is voor het rehabiliteren van het spreken over de liefde van God. Met poëtische kracht laat ze de geschriften van Wesley op zo'n wijze spreken dat we onze eigen tijd op een ander...
  Похожие

  1189 РУБ.

 • [For info in English, see: www.maranathahouse.info] “Wat is de mens, dat Gij hem hebt grootgemaakt? Of dat Gij uw aandacht op hem vestigt? Dat Gij hem bezoekt tot aan de vroege morgen en hem oordeelt tot aan zijn rust? ... Waarom hebt Gij mij tot uw doelwit gemaakt?” (Job 7:17-18)In de hartekreet van de veellijdende Job weerklinkt de vraag naar het ‘waarom’ van het leven, het ‘waarom’ van zijn bestaan. Doch diegenen die, evenals Job, ondanks alles zijn voortgegaan op de weg des Heren, en uiteindelijk met heel hun wezen voor het Aangezicht hebben gestaan van “de Vader van alle mededogen”, brengen een kostbaar getuigenis: Al Gods handelen met de mens is erop gericht hem bewust te maken van zijn oorspronkelijke bestemming als beeld van God, en hem daartoe uit te nodigen - een waarachtig persoon te worden, naar de gelijkenis van Christus.Het boek “De mens, God’s doelwit” biedt een nadere verdieping in dit Mysterie van de Persoon, dat bij uitstek zichtbaar werd in het leven en werk van de heilige Silouan de Athoniet (+1938) en oudvader Sophrony van Essex (+1993). Vandaar dat archimandriet Zacharias in dit boek allereerst ingaat op de ervaring en het onderricht van deze grote oudvaders. Op grond daarvan verdiept hij bovendien een aantal cruciale aspecten van het Persoon-zijn, voortgaand op materiaal dat hij reeds introduceerde bij zijn doctoraat, in het Nederlands gepubliceerd onder de titel “Christus, onze Weg en ons Leven - Anaphora aan de theologie van oudvader Sophrony”. Aldus ...
  Похожие

  2252 РУБ.

 • Literaire pornografie in de geest van Anais Nin en Isabel Allende.|Ze komen en gaan; de kleurrijke personages in deze dromerige erotische wereld, waar ze je één verhaal lang deelgenoot maken van hun diepste verlangen en hun ergste pijn. Die vaker wel dan niet op magische wijze met elkaar verbonden blijken.Grenzen worden genegeerd, lusten gebotvierd, wonden geheeld.Sinds Anais Nin heeft geen schrijver zo onbevreesd het grijze gebied durven te betreden tussen het verbodene, het gruwelijke en het goddelijke. De lezer krijgt naast onversneden liefde en zinderende ontknopingen, ook een spiegel voorgehouden die je laat zien wat er zich afspeelt in de donkerste delen van je ziel.
  Похожие

  1952 РУБ.

 • Liedjes over mijn liefde voor Rita: De netten in de war, PUUR, Samen wandelen, De trappen op en neer, De Bankbelofte, Amsterdam, Het Rosarium, Wandelen in de stad, Op het hek, Kerstboom op de Grote Markt, Steeds geliefden, MEER
  Похожие

  1639 РУБ.

 • Hoofdstuk I start met een bespreking van het begrip "onmiddellijke waarneming", waarbij wordt uitgegaan van de vraag hoe het mogelijk is dat wij, ondanks de veranderlijkheid van ons netvliesbeeld, in zekere zin onveranderlijke dingen kunnen zien (betekenissen kunnen verlenen, patronen kunnen herkennen etc.). Allereerst wordt gerefereerd aan de idee van een onmiddellijke weerspiegeling van een geordende buitenwereld, zoals die voorkomt in alle gedachtengangen, waarin een naïef (dat is niet verder vragend) onderscheid wordt gemaakt tussen geestelijk en zintuigelijk kennen. Via een reflectie op het begrippenpaar bewustzijn en werkelijkheid wordt tegenover de naïeve denkwijze (met betrekking tot de vorming van een beeld dat echter vervolgens toch weer moet worden gezien)het steeds meer postvattende idee gesteld, dat het onmiddellijke bewuste waarnemen in feite bestaat in de perceptuele operaties zelf.
  Похожие

  1514 РУБ.